Thyholm Dagtilbud
Personale

 

LEDELSE            
Bente Storgaard   Pia Søndergaard       Per Majland
Dagtilbudsleder   Pædagogisk leder       Sekretær
             
DAGPLEJEN            
Bente Andersen   Birthe Østergaard      

Sonja Olejnizack

Dagplejer   Dagplejer      

Dagplejer

             
VUGGESTUEN            
Pædagoger:   Pia L.   Rie Møller   Rie Borg
Pædagogmedhjælper:    Annette   Natasja    
             
BØRNEHAVEN            
Pædagog:            
Mary   Agnethe   Henrijette   Janice
             
Pædagogmedhjælper:            
Pia N.   Rikke   Malene   Camilla
             
RESSOURCEPÆDAGOG:    Anita        
             
ANDET PERSONALE            
Bente Villesen   Gitte Jørgensen   Natsja Pedersen    
Køkkenleder   Fast vikar   Rengøringsass.    
KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Bente Storgaard
bentesto@struer.dk
20646757