Thyholm Dagtilbud
Dagplejen

Der er 1 dagplejer ansat i Thyholm Dagtilbud. 

Dagplejen i Thyholm Dagtilbud er et kvalitetspasningstilbud til forældre, som ønsker trygge og rolige rammer i hjemlige og nære omgivelser med plads til det enkelte barn og tid til fordybelse. Forudsigelighed, varme, omsorg og individuelle hensyn er også nøgleord som beskriver dagplejen godt.

Dagplejehjemmene er godkendte som pasningstilbud til børn i alderen 0-2,11 år. 
Dagplejeren har 4 børn indskrevet, men kan i perioder have op til 5 børn indskrevet.

Dagplejen har åbent i 48 timer om ugen, fordelt i tidsrummet mellem kl. 6.00-17.00 mandag til torsdag samt fredag i tidsrummet mellem kl. 6.00-14.30. Åbningstiderne i de enkelte dagplejehjem variere – kontakt os for nærmere information omkring åbningstider i de enkelte dagplejehjem. 

Alle dagplejer i Thyholm dagtilbud er erfarne og dygtige dagplejere som brænder for at give børnene en god start på livet med en god portion varme og omsorg. Alle dagplejere er bosiddende i eller lige omkring Hvidbjerg by. Til venstre kan du trykke på dagplejernes navn, og se deres individuelle profiler.

KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Bente Storgaard
bentesto@struer.dk
20646757