Thyholm Dagtilbud

Hverdagen i dagplejen

I dagplejen er der fokus på at skabe rolige og trygge omgivelser, hvor der er plads til det enkelte barn samtidig med at der er fokus på fællesskabet.  I dagligdagen tager vi udgangspunkt i den børnegruppe vi har og planlægger de pædagogiske aktiviteter ud fra børnegruppens behov.

Vi lægger vægt på at tilrettelægge dagligdagen, så børnene får de bedste mulighed for at blive så dygtige som de kan. Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde i dagplejen, både i dagligdagens mange rutiner som f.eks. spisning, toiletbesøg, selvhjulpenhed i garderoben m.m. samt i de voksenstyrede aktiviteter – der hvor dagplejeren sætter noget i gang og i de børne intenderede aktiviteter – der hvor det er barnets eget initiativ som dagplejeren følger og støtter op omkring.

I dagplejen arbejder vi med månedens tema, hvor hver måned har et særligt pædagogisk fokus. Det kan f.eks. være jul – hvor vi laver julegaver, klipper julepynt, taler om julen. Eller det kan være strand og sand, hvor vi tager på ture til stranden, samler sten og muslinger som vi efterfølgende benytter til kreative projekter.

Vi har stor fokus på selvhjulpenhed. Når vi gør ting for børnene som de selv kan, så fratager vi dem vigtig læring og oplevelsen af, at mestre noget selv. Børnene skal have lov til at bøvle med det de øver sig i, således de oplever følelsen af succes, når udfordringen pludselig bliver til mestring. 
For at få opbygget et godt selvbillede og historie om sig selv som "en der kan noget", så må vi ikke berøve børnene muligheden for at bøvle, øve sig og med tiden komme til at mestre. Vi har fokus på selvhjulpenhed i alle henseender, både når tøjet skal af og på, når man skal op og ned fra en stol, når maden skal øses op, og servicet skal ryddes på plads, og når dagplejen skal indtages på egen ben. 

I dagplejen har vi fokus på at vi kommer ud hver dag. Det kan være at vi leger i haven, besøger en anden dagplejer, tager på små ture i nærområdet, besøger legepladser og Børnehuset. Vi prioriterer at børnene oplever og sanser årstidernes skriften - og vi er ude i al slags vejr - hele året rundt. Vi benytter flittigt vores Christianiacykler til at komme lidt længere rundt omkring og opleve naturen, skoven og stranden.

Dagplejerne mødes i legestue hver anden uge. Legestuen afholdes i Thyholm Børnehus, Rughavevej 18, Hvidbjerg. Her får børnene mulighed for at lære Thyholm Børnehus at kende så både gæstepleje og overgang til Børnehave bliver lettere for barnet.

KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Bente Storgaard
bentesto@struer.dk
20646757