Thyholm Dagtilbud

Pædagogik

I Thyholm Dagtilbud skal børn have lov til at være børn, og skal mødes hvor de er lige nu og her. Det har værdi i sig selv at være barn i vores dagtilbud og det er de pædagogiske medarbejders ansvar at skabe mest mulig plads, tid og ro til det.

I Thyholm Dagtilbud har vi fokus på, at barnets læring foregår gennem hele dagen og i alle sam-menhænge og overgange.

Det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges, så børnene har tid og plads til at lege, eksperimen-tere og øve sig i et trygt og inspirerende børnemiljø. Børnene opmuntres til at øve sig, anstrenge sig med det der er svært, og derved opleve succes, og gennem udholdenhed og vedholdenhed erhverver sig nye kompetencer og færdigheder. De voksne er aktive rollemodeller der fysisk be-finder sig der hvor børnene er, på gulvet. De er deltagende, går foran, ved siden af og bagved og tager ansvar for at skabe optimale læringsmiljøer gennem hele dagen, hvor der både er plads til det vilde og fordybelse. Faste rutiner, genkendelighed, tydelighed giver børnene ro og plads til at være barn og udvikle sig i eget tempo. Struktur på de voksne giver nærvær ved børnene.

I linket herunder kan du læse mere om, hvordan vi arbejder i Thyholm Dagtilbud og hvordan vi omsætter tankerne i vores Pædgogiske Læreplan.

Den pædagogiske læreplan - Thyholm Dagtilbud

Pixiudgave af Den pædagogiske læreplan - Thyholm Dagtilbud 

Samarbejdsaftale om den gode overgang imellem Thyholm dagtilbud og skole

KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Bente Storgaard
bentesto@struer.dk
20646757