Thyholm Dagtilbud

Thyholm Dagtilbud

Thyholm Dagtilbud består af en dagpleje afdeling med 1 dagplejer og 1 Børnehus med en vuggestue- og en børnehaveafdeling.

Thyholm Dagtilbud skal været et rart sted at være for både børn, forældre og ansatte. 
Vi arbejder ud fra, at hver dag skal være en god dag for alle og vores motto er

”Det skal emme af leg, glæde og gode oplevelser og der skal være liv straks man træder ind ad døren” 

I Thyholm Dagtilbud vægter vi forældresamarbejdet højt. Som forældre er I børnenes vigtigste omsorgspersoner og det er jer der kender jeres barn bedst. Jo mere vi kan samarbejde om hvad der rører sig i jeres barns liv, des bedre er det for jeres barn. Det giver mening at der er sammenhæng imellem hjem og Dagtilbud.

Hvis I har spørgsmål til os omkring jeres barns hverdag, hvis I undrer jer eller hvis I er nysgerrig på – hvorfor vi gør som vi gør – så kom til os. Vi vil rigtig gerne i dialog med jer – så vi sammen kan gøre Thyholm Dagtilbud til det bedste pasningstilbud til jeres barn. 
Husk - vi kan kun handle og ændre på det vi har kendskab til.

KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Bente Storgaard
bentesto@struer.dk
20646757