Thyholm Dagtilbud

Børnehuset

Børnehuset blev bygget i 2012 og fremstår med meget unik og flot arkitektur. Byggeriet blev i 2012 tildelt diplom fra Struer Byfond for ”Godt og smukt byggeri i Struer Kommune” i 2012 i kategorien ”Nyt erhvervsbyggeri”. 

Børnehuset har åbent fra kl. 6.00-17.00 mandag til torsdag – fredag kl. 6.00-16.00

Alle medarbejder i Thyholm børnehus brænder for at give børnene en god start på livet med en god portion varme og omsorg. 
Nogle medarbejder har mange års erfaring som ansat i dagtilbuddet – andre er mindre erfarne. Men fælles for alle er at de er dygtige og hver dag gør deres bedste for at børnene skal trives og udvikle sig.

På tavlen ved ”fremmøde registreringsskærmen” hænger der billeder af de medarbejder der er ansat i Thyholm Børnehus samt vores faste vikar korps.

Børnehuset er indrettet med lyse rum med store vinduespartier – så naturens gang kan følges i børnehøjde. Vi har store fælles arealer hvor børnene kan mødes på tværs af stuerne og afdelingerne bl.a. har vi ”Muskelrummet” hvor der er god plads til fysisk udfoldelse samt ”Hjerterummet” hvor der er god gulvplads og plads til at mødes. Det er også i hjerterummet vi starten dagen op med fælles morgenmad for både vuggestue og børnehavebørn.  

I Børnehuset har vi fokus på at vi kommer ud hver dag. Vi benytter vores store legeplads. Den indeholder gode muligheder for et vekslende og udfordrende udemiljø, hvor der er plads til fordybelse, udforskning og fysisk ageren. Derudover tager vi også på små ture i nærområdet. Vi besøger legepladser, skolen og byskoven. Vi prioriterer at børnene oplever og sanser årstidernes skriften - og vi er ude i al slags vejr - hele året rundt. 

Vi lægger vægt på at tilrettelægge dagligdagen, så børnene får de bedste mulighed for at blive så dygtige som de kan. Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde, både i dagligdagens mange rutiner som f.eks. spisning, toiletbesøg, selvhjulpenhed i garderoben m.m. samt i de voksenstyrede aktiviteter – der hvor de pædagogiske medarbejder sætter noget i gang og i de børne intenderede aktiviteter – der hvor det er barnets eget initiativ som de pædagogiske medarbejder følger og støtter op omkring.

Når vi tilrettelægger pædagogiske aktiviteter, sker det altid med udgangspunkt i børnegruppens behov. F.eks. havde vi på et tidspunkt behov for at sætte fokus på børnenes indbyrdes relationer og det at være en god ven. Det betød at vi tilrettelagde et længere projekt omkring temaet venskaber.

Vi har stor fokus på selvhjulpenhed. Når vi gør ting for børnene som de selv kan, så fratager vi dem vigtig læring og oplevelsen af, at mestre noget selv. Børnene skal have lov til at bøvle med det de øver sig i, således de oplever følelsen af succes, når udfordringen pludselig bliver til mestring. 
For at få opbygget et godt selvbillede og historie om sig selv som "en der kan noget", så må vi ikke berøve børnene muligheden for at bøvle, øve sig og med tiden komme til at mestre. Vi har fokus på selvhjulpenhed i alle henseender, både når tøjet skal af og på, når man skal op og ned fra en stol, når maden skal øses op, og servicet skal ryddes på plads, og når Børnehuset skal indtages på egen ben. 

KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Bente Storgaard
bentesto@struer.dk
20646757