Thyholm Dagtilbud
Vuggestuen

I vuggestuen er der indskrevet børn i alderen 0-2,11 år.

Vuggestuen er opdelt i 2 grupper – Søheste og Tanglopper. 
Alle børn er tilknyttet en fast stue med faste medarbejder, men i dagligdagen er begge stuer meget på tværs og laver mange aktiviter på tværs. Pædagogen på stuen har kontaktpædagog funktionen. Det vil sige, at vedkommende har det særlige ansvar for barnets udvikling og trivsel og den helt tætte forældrekontakt. 

I vuggestuen sover børnene i krybber. Vuggestuen har dyner, puder, linned og seler til alle vuggestuebørnene. I vuggestuen sover børnene efter behov og aftale. Forældrene sørger for at medbringe sut og sovebamse, hvis barnet benytter det. 

Dagligdagen i vuggestuen

Dagen starter med at de børn der er mødt ind i tidsrummet mellem kl. 6.00-7.30 tilbydes morgenmad i ”Hjerterummet”.
Efterhånden som børn og medarbejder møder ind, åbner vi huset op. 
Kl. 9.00 holder vi samling på stuerne og får formiddagsmad.
Derefter går dagens planlagte aktiviteter i gang. De pædagogiske aktiviteter kan nogle gange være et tilbud til alle børn, til stuens børn eller udvalgt børn, der har brug for nogle bestemte pædagogiske aktiviteter – f.eks. sprogstimulering eller motoriske udfordringer. 
Vi lægger vægt på at tilrettelægge dagligdagen, så børnene får de bedste mulighed for at blive så dygtige som de kan. 
Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde gennem hele dagen. 
Forkosten indtages stuevis og efter frokosten får de fleste børn en middagslur. 
Eftermiddagsmåltidet indtages som cafe efterhånden som børnene står op efter middagssøvnen. 
Om eftermiddagen leger vi på stuerne, eller på legepladsen – og efterhånden som børn og medarbejder går hjem, lukker vi langsomt huset ned og samler børnene på en stue.

I vuggestuen følger vi børnenes individuelle rytme og behov for mad og søvn. Det betyder at der ofte er mindre børn der spiser og sover på andre tidspunkter.

KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Bente Storgaard
bentesto@struer.dk
20646757