Thyholm Dagtilbud

Hvordan gør vi når dagplejeren holder fri?

Når dagplejeren er fraværende ved ferie, kursus, afspadsering eller sygdom tilbydes I gæsteplads til jeres barn i vuggestuen i Thyholm Børnehus – Rughavevej 18. 

Når fraværet er planlagt f.eks. i forbindelse med ferie og lignende aftaler forældrene de nærmere detaljer omkring barnets pasningsbehov med dagplejeren.
Ved akut opstået fravær f.eks. i forbindelse med sygdom bliver forældrene ringet op af dagtilbudsledelsen for at aftale de nærmere detaljer omkring pasningsbehovet.

KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Bente Storgaard
bentesto@struer.dk
20646757