Thyholm Dagtilbud
Børnehaven

I Børnehaven er der indskrevet børn i alderen 2 år og 11 måneder og frem til børnene starter i Førskole i martst det år de fylder 6 år. 

I børnehaven er alle børn tilknyttet en fast stue med faste medarbejder. Pædagogen på stuen har kontaktpædagog funktionen. Det vil sige, at vedkommende har det særlige ansvar for barnets udvikling og trivsel og den helt tætte forældrekontakt. 

Børnehaven er opdelt i 4 grupper. 
Ved ”Gopler, Muslinger og Søstjerner”, er børn i alderen 2,11 – 4/5 år tilknyttet. 
Gruppen med de ældste børn hedder ”Blæksprutterne” og her er børnene tilknyttet det sidste år de går i børnehave.

I børnehaven er vi optagede af at skabe trygge og genkendelige rammer for børnene. 

Dagligdagen i børnehaven

Dagen starter med at de børn der er mødt ind i tidsrummet mellem kl. 6.00-7.30 tilbydes morgenmad i ”Hjerterummet”.
Efterhånden som børn og medarbejder møder ind, åbner vi huset op. 
Kl. 9.00 holder vi samling på stuerne og får formiddagsmad.
Derefter går dagens planlagte aktiviteter i gang. De pædagogiske aktiviteter kan nogle gange være et tilbud til alle børn, til stuens børn eller udvalgt børn, der har brug for nogle bestemte pædagogiske aktiviteter – f.eks. sprogstimulering eller motoriske udfordringer. 
Vi lægger vægt på at tilrettelægge dagligdagen, så børnene får de bedste mulighed for at blive så dygtige som de kan. 
Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde gennem hele dagen. 
Forkosten indtages stuevis og efter frokosten leger vi ude på legepladsen.
Eftermiddagsmåltidet indtages oftest på stuen, men kan også tilbydes som cafe på legepladsen eller i ”Hjerterummet”.
Om eftermiddagen leger vi på stuerne, i fællesarealerne eller på legepladsen – og efterhånden som børn og medarbejder går hjem, lukker vi langsomt huset ned og samler børnene på en stue.

KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Bente Storgaard
bentesto@struer.dk
20646757