Thyholm Dagtilbud
Tilsyn og sikkerhed i dagplejen

Dagplejeren har altid ansvaret for børnenes sikkerhed, både i hjemmet, i haven, på ture og i legestuen.

Der afholdes jævnligt tilsyn, hvor Dagtilbudsledelsen kommer på tilsyn i dagplejen. Tilsyn kan både være anmeldte og uanmeldte.

Alle tilsyn i dagplejen sker i henhold til Dagtilbudslovens § 5.
Formålet med tilsynet er bl.a. at sikre det pædagogiske arbejde lever op til de pædagogiske læreplaner, børnemiljø, kommunens værdigrundlag og den børnepolitiske målsætning. Tilsynet skal sikre børnenes trivsel og udvikling, sikkerhed og god hygiejne samt dagplejers trivsel og arbejdsglæde.

Dokumentation for tilsyn hos distriktets dagplejere
Tilsynene hos den enkelte dagplejer vil typisk være en gang pr. kvartal, (minimum 4 gange årligt, hvoraf et er uanmeldt), men føres i det omfang det findes nødvendigt. Tilsynene kan derfor variere i perioder afhængig af børnegruppe, indsatsområder og andre udfordringer.

KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Bente Storgaard
bentesto@struer.dk
20646757