Thyholm Dagtilbud
Studerende

Vi har pædagogstuderende fra CVU VIA. De studerende er i praktik et halvt år fra den 1/12 - 31/5 og fra den 1/6 - 30/11. Vi har også ofte elever fra andre uddannelsessteder/folkeskoler i kortere praktikperioder.

KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Bente Storgaard
bentesto@struer.dk
20646757