Thyholm Dagtilbud

Samarbejde med forældrene

I dagplejen har vi et tæt forældresamarbejde og der er god plads til en lille snak ved både aflevering og afhentning af børnene.

Når et barn starter i dagplejen, afholder vi et kontaktmøde. Kontaktmødet afholdes som oftest den første dag, hvor barnet er indskrevet i dagplejen. I mødet deltager ud over forældrene og dagplejeren også dagtilbudsledelsen. 
På kontaktmødet fortæller vi om dagligdagen i dagplejen og forældrene får diverse praktiske informationer. Forældre fortæller om deres barn, familieforhold, søvn, mad o.l. så dagplejeren bliver klar til at modtage barnet og give det, den bedste start i dagplejen

Efter ca. 3 måneder inviterer vi til en opfølgningssamtale og umiddelbart inden børnehavestart inviteres forældrene til en afsluttende samtale.

KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Bente Storgaard
bentesto@struer.dk
20646757